1. .Het team van Biodanza met Jongeren (hier na te noemen BmJ) is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte, gestolen of beschadigde eigendommen van het lid en/of derden, zoals ouder(s) etc.;
 2. Het team van BmJ is niet aansprakelijk voor ongevallen die het lid en/of derden tijdens het verblijf op de leslocatie eventueel kunnen overkomen en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor blessures, letsel en/of andere mogelijke ongevallen die het lid en/of derden kan overkomen. Deelname aan Biodanza met jongeren en/of kinderen geschiedt geheel op eigen risico!
 3. Schade toegebracht aan de inventaris c.q. het gebouw door leden en/of derden, is verhaalbaar op grond van wettelijke aansprakelijkheid;
 4. Iedere lid of ouders/verzorgers van lid, dient verantwoordelijk om te gaan met de eigen lichamelijke condities;
 5. Inschrijven is mogelijk vanaf 18 jaar. Minderjarigen mogen zich inschrijven indienéén van de ouders en/of wettelijke vertegenwoordiger aanwezig is;
 6. Leden of ouders/verzorgers van lid, die zich schuldig maken aan wangedrag of die de goede naam van één of meer van de teamleden van BmJ in opspraak brengen, kunnen tijdelijk of voorgoed de toegang tot de lessen worden ontzegd. Zij verliezen hun recht, doch behouden hun lopende verplichtingen;
 7. Leden zullen elkaar op geen enkele manier overlast bezorgen. Als dat wel het geval is worden de maatregelen van het bovengenoemde artikel 6 in werking gesteld;
 8. Het team van BmJ behoudt zich het recht voor om leden die de reglementen niet in acht nemen en aanwijzingen van het team negeren, het lidmaatschap en/of toegang van de lessen te ontzeggen;
 9. Opzeggingen moeten per mail 2 maanden voordat de volgende maand aanvangt geschieden naar biodanzavoorjongeren@live.nl. De overeenkomst blijft van kracht totdat de opzegging staat geregistreerd bij Jayra.
 10. Betalingscondities: de contributie(s) geschiedt per maand en dient voorafgaand van ieder maand te worden voldaan contant de laatste les van de voorgaande maand;
 11. Betalingen van de contributies lopen het gehele jaar door met uitzondering van schoolvakanties en het niet doorgaan van lessen wegens ziektes/ongevallen van de docent.
 12. Het team van BmJ stelt de algemene lestijden van alle lessen vast en behoudt het recht de openingstijden, gebruikstijden, lesroosters, leslocaties, lesvormen en tarieven te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden voortijdig kenbaar gemaakt;
 13. De contributie(s) zullen naar eigen inzicht, conform de norm, door de docenten van het team van BmJ geïndexeerd worden
 14. Door het ondertekenen van onze overeenkomst gaat u akkoord met deze voorwaarden.